วิธีการวงจรสมมูล เป็นวิธีการที่ทำได้ค่อนข้างสะดวกเฉพาะในกรณีที่มอเตอร์ยังไม่ได้ติดตั้งและสามารถตรวจวัดได้จากการทดสอบขณะที่มอเตอร์ถูกยึดเพลาและขณะที่เดินตัวเปล่า

 

รูปวงจรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

 

รูปวงจรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำตามวิธี ORMEL96