วิธีการแรงบิดที่ช่องว่างอากาศ จะต้องทราบค่าความต้านทานของขดลวดสเตเตอร์ (Rs) ซึ่งมีระดับของการรบกวนการทำงานที่สูง เนื่องจากต้องวัดขณะที่มอเตอร์ยังไม่ได้ต่อใช้งาน และต้องตรวจวัดค่าประแสเป็นช่วงเวลา นอกจากนี้ยังคงต้องประเมินค่าความสูญเสียทางกลโดยประมาณด้วย